HR konsult

Vi kan HR

Vi kan HR och är specialister på att utveckla effektiva och
företagsanpassade HR-processer.

Vi är HR konsulterna som är specialister på att utveckla effektiva och företagsanpassade HR-processer

Med lång erfarenhet av HR frågor, förändringsledning och ett stort engagemang hjälper vi både små och stora företag när de behöver rådgivning och specialistkompetens inom HR. Vi är HR konsulterna som åtar oss framförallt uppdrag inom HR audit, processutveckling, arbetsrätt/förhandling, omställning, second opinion och Comp and Ben.

Förutom att erbjuda kvalificerade HR tjänster genomför vi också företagsanpassade utbildningar och individuellt utformade program för outplacement och coaching. Våra tjänster utgår alltid från ett affärsfokus och bidrar till ökad lönsamhet, tillväxt och ett hållbart arbetsliv.